html EU Generation - Sponzoring

 

 

deutsch 

Home

O nás

Referencie

Kontakt

Sponzoring

Poradcovia

 

 

Sponzoring, partnerstvo, výstavníctvo, mediálni a reklamní partneri:

Spoločne s Vami pripravíme optimálny sponzoringový projekt pre Vašu cieľovú skupinu. Ako sponzor/partner našich seminárov a konferencií môžete umiestniť Vaše logo na našu webovú stránku, naše pozvánky na podujatia, ktoré rozosielame našim záujemcom a zákazníkom. Rovnako sa môžete podieľať ako sponzor/partner na organizovaní koktajlov a obedov na našich podujatiach.

Desatoro, prečo sa máte stať partnerom a vystavovateľom na našich podujatiach:

1. Na našich exkluzívnych podujatiach sa stretávajú zástupcovia firiem a organizácií, ktoré hľadajú riešenia aktuálnych problémov a projektov. Ako vystavovateľ a sponzor/partner na našich podujatiach dokumentujete svoju kompetenciu vo vybranej oblasti a naviažete bezprostredné kontakty s Vašimi budúcimi zákazníkmi.

2. Vaša cieľová skupina je aj našou cieľovou skupinou, máte možnosť ovplyvniť okruh záujemcov, ktorí budú na naše podujatia pozvaní a môžu sa na naše podujatie prihlásiť. V príjemnej atmosfére našich seminárov a konferencií môžete diskutovať so záujemcami o Vaše riešenia.

3. Zaručujeme Vám, na rozdiel od mnohých našich konkurentov, že Váše riešenia budú prostredníctvom výstavníctva prezentované na našich podujatiach skutočne odbornej verejnosti, ktorá má aktívny záujem o vybrané témy. Naším cieľom je nielen získať sponzora/partnera, my mu chceme ponúknuť aj široký priestor na jeho realizáciu.

4. Ako sponzor/partner alebo hlavný sponzor/partner sa môžete aktívne zapojiť do programu našich podujatí.

5. Efektivita kontaktov so záujemcami o Vaše riešenia je vďaka vyhraneným témam našich podujatí podstatne výraznejšia ako iné formy výstavníctva.

6. Využite náš marketingový potenciál, ktorý obsahuje stovky kontaktov na rozhodujúce osobnosti vo vybraných odborných oblastiach.

7. Naša aktívna spolupráca s mediálnymi partnermi zvyšuje dosah reklamy a propagácie Vašej firmy prostredníctvom Vášho sponzoringu na našich podujatiach.

8. Niekedy menej znamená viac - to je motto, ktorá v oblasti Vašich investícií do spozoringu a ich návratnosti spoločne naplníme prostredníctvom našich podujatí a Vašej účasti na nich.

9. EU Generation je tam, kde sa rozhoduje o budúcnosti, prináša aktuálne impulzy, priťahuje osobnosti, ktoré rozhodujú o riešeniach.

10. Pri organizácií našich podujatí využívame špičkové konferenčné a seminárové priestory, vysoká úroveň infraštruktúry našich podujatí je jednou zo záruk ich úspešnosti. Buďte ako sponzor/partner pri tom, vyplatí sa Vám to!

© Copyright EU Generation, Dipl.-Ing. Dagmar Zboray, všetky práva vyhradené