html EU Generation - O nás

 

 

deutsch 

Home

O nás

Referencie

Kontakt

Sponzoring

Poradcovia

 

 

EU Generation sa predstavuje:

EU Generation so sídlom vo Viedni vznikla začiatkom roku 2004, pôsobí v oblasti organizácie seminárov, konferencií a podujatí na aktuálne témy, ktoré sú zaujímavé nielen pre podnikateľov a manažérov v Slovenskej republike, ale v rovnakej miere vzbudzujú pozornosť investorov zo zahraničia hľadajúcich na Slovensku vhodné podmienky pre investičnú a podnikateľskú činosť.

Rozšírenie a vstup nových krajín do EÚ je spoločným menovateľom podujatí, ktoré vytvárajú celkovú paletu našej činnosti. Snažíme sa poukázať na veľký hospodársky a intelektuálny potenciál Slovenska v rámci EÚ, ktorý v krátkej dobe nájde uplatnenie a odozvu pre prospech celej Európy. Snažíme sa vyhľadávať praktické témy z oblasti ekonomiky, práva, finančníctva a managementu.

Tvorivý tím EU Generation pozostáva z pracovníkov a externých poradcov s dlhoročnou praxou a skúsenosťami. Sme si vedomí, že len zaujímavé a užitočné témy sú zárukou obojstranného úspechu. Radi príjmame túto výzvu v záujme našich zákazníkov - účastníkov konferencií a seminárov organizovaných našou spoločnosťou.

Rozhodujúcim faktorom pre konkurencieschopnosť firmy na trhu je získavnie najnovších informácií a ich optimálne uplatnenie v každodennej praxi. Už dávno neplatí, že "veľkí pohlcujú malých" ale stále sa viacej potvrdzuje, že "rýchli predbiehajú pomalých". Naším cieľom je sprostredkovať Vám najnovšie informácie a trendy tak, aby ste na našich konferenciách a seminároch získali znalosti  a impulzy pre Vašu budúcu prácu. Na našich podujatiach stretnete špičkových odborníkov z praxe, s ktorými môžete diskutovať na vybrané témy.

© Copyright EU Generation, Dipl.-Ing. Dagmar Zboray, všetky práva vyhradené