Home

O nás

Referencie

Kontakt

Sponzoring

Poradcovia

 

  

Záväzná registrácia na konferenciu:

Pracovné právo 2023

Termín: 4. apríl 2023, 9:00 - 17:00

 

 

ÚČASTNÍK:

* označuje povinné údaje

 

Meno: *     Priezvisko: *    Funkcia:

 

Firma/organizácia: *   Adresa:

 

Email: Telefón:

 

IČO:   IČ DPH:

 

Údaje pre zaslanie faktúry (ak iné ako pri účastníkovi):

 

Meno:     Priezvisko:

 

Firma/organizácia:   Adresa: 

 

Email:   Telefón:


Cena: 260,-- EUR pri registrácii do 28. februára 2023, po tomto termíne 300,-- EUR, všetky ceny bez DPH.

Účastnícky poplatok zahrňuje účasť na konferencii, Zborník konferencie v PDF forme, občerstvenie a obed a je splatný

po obdržaní faktúry. V prípade 3 účastníkov z jednej firmy 5% zľava.

 

Táto prihláška je záväzná a jej odoslaním potvrdzuje každý prihlásený podmienky stornovania: V prípade stornovania účtujeme manipulačný poplatok 100 EUR. Pri odhlásení sa v termíne kratšom ako 14 dní pred začiatkom konferencie je splatný celý účastnícky poplatok.br>Organizátor si vyhradzuje z vážnych dôvodov zmenu programu.

Údaje a informácie zahrnuté v prihláške budú použité výlučne len na interné účely pre organizovanie tohoto konkrétneho podujatia

                  

 

© Copyright EU Generation, Dipl.-Ing. Dagmar Zboray, všetky práva vyhradené