Home

O nás

Referencie

Kontakt

Sponzoring

Poradcovia

 

  

Záväzná registrácia na konferenciu

  

Pracovné právo 2018, 10. apríla  2018

Radisson Blu Carlton Hotel, Hviezdoslavovo námestie 3, 811 02 Bratislava

 

ÚČASTNÍK:

Meno:      Priezvisko:      Funkcia:

 

Firma/organizácia:     Adresa:

 

Email:    Telefón:  

 

IČO:   IČ DPH:

 

Údaje pre zaslanie faktúry (ak iné ako pri účastníkovi):

 

Meno:     Priezvisko:

 

Firma/organizácia:   Adresa: 

 

Email:   Telefón:  

 

Cena konferencie:

240,- EUR pri registrácii do 28. 2. 2018

260,- EUR pri registrácii po 28. 2. 2018. Všetky ceny sú uvedené bez DPH

Účastnícky poplatok je splatný po obdržaní  faktúry a zahrňuje účasť na konferencii, dokumentáciu, obed a občerstvenie

 

V prípade 3 účastníkov z jednej firmy 5% zľava

 

Táto prihláška je záväzná a jej odoslaním potvrdzuje každý prihlásený podmienky stornovania: V prípade stornovania účtujeme manipulačný poplatok 100 EUR. Pri odhlásení sa v termíne kratšom ako 14 dní pred začiatkom konferencie je splatný celý účastnícky poplatok.
Organizátor si vyhradzuje z vážnych dôvodov zmenu programu.

 

Údaje a informácie zahrnuté v prihláške budú použité výlučne len na interné účely pre organizovanie tohoto konkrétneho podujatia

                  

 

© Copyright EU Generation, Dipl.-Ing. Dagmar Zboray, všetky práva vyhradené